Skip to main content

TANDCC tại Hà Nội triển khai thành công các nhiệm vụ trọng tâm năm 2018

(18/01/2018 09:23)

Chiều ngày 18/01/2018, Tòa án nhân dân cấp cao tại Hà Nội tổ chức Hội nghị triển khai công tác Tòa án năm 2018.

Tham dự Hội nghị, có các đồng chí lãnh đạo một số đơn vị chuyên trách thuộc Tòa án nhân dân tối cao; đại diện các cơ quan liên ngành tư pháp. Về phía Tòa án nhân dân cấp cao tại Hà Nội có đồng chí Phạm Văn Hà, Chánh án cùng các đồng chí Phó Chánh án và Thẩm phán, công chức Tòa án nhân dân cấp cao tại Hà Nội.

Tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Thanh Thủy, Phó Chánh án Tòa án nhân dân cấp cao tại Hà Nội trình bày báo cáo tổng kết công tác năm 2017 và nhiệm vụ trọng tâm công tác năm 2018.

Trong năm 2017, mặc dù yêu cầu nhiệm vụ đặt ra là rất nặng nề nhưng được sự quan tâm chỉ đạo thường xuyên của Ban Cán sự đảng, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao; sự phối hợp chặt chẽ, hiệu quả với các cơ quan hữu quan, sự đoàn kết, nhất trí của Đảng ủy, lãnh đạo và sự cố gắng nỗ lực toàn thể công chức, người lao động cơ quan nên về cơ bản Tòa án nhân dân cấp cao tại Hà Nội đã hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị, góp phần quan trọng vào thành tích chung của Tòa án nhân dân các cấp.

Từ ngày 01/10/2016 đến 30/9/2017, Tòa án nhân dân cấp cao tại Hà Nội thụ lý mới 1.319 vụ, việc các loại (tăng 145 vụ so với năm 2016), đã giải quyết 1.511 vụ, việc các loại theo thủ tục phúc thẩm (trong đó có 1.146 vụ án hình sự; 89 vụ dân sự, 188 vụ hành chính, 62 vụ kinh doanh thương mại, 22 vụ án hôn nhân & gia đình, 04 vụ án lao động) trên tổng số 1.319 vụ, việc thụ lý mới. Tỷ lệ giải quyết các vụ, việc theo trình tự phúc thẩm tính trên số thụ lý mới đạt 114,5% (1.511 vụ/1.319 vụ). Tuy nhiên do số vụ việc còn lại từ các năm trước đây còn 969 vụ, nên tổng số vụ việc phải giải quyết lên đến 2.288 vụ nên tỷ lệ giải quyết trung bình đạt 66%. Đây chính là nguyên nhân dẫn đến tỷ lệ giải quyết án theo thủ tục phúc thẩm trên tổng số phải giải quyết chưa cao, nhưng điểm tích cực là năm 2017 - năm đầu tiên số vụ việc phúc thẩm giải quyết vượt số thụ lý mới. Chất lượng xét xử được nâng lên rõ rệt, tỷ lệ các bản án, quyết định của Tòa án nhân dân cấp cao tại Hà Nội bị Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao hủy do lỗi chủ quan là 1,78% (27 vụ/1.511 vụ) (Trong số 27 vụ án bị hủy trên thì có 20 vụ án do Tòa phúc thẩm Tòa án nhân dân tối cao tại Hà Nội xét xử phúc thẩm từ năm 2015 trở về trước).

image

Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Nguyễn Hòa Bình phát biểu chỉ đạo Hội nghị

Trong năm qua, mặc dù số lượng các loại vụ, việc phúc thẩm thụ lý mới, số vụ việc phải giải quyết tăng nhiều so với cùng kỳ nhiều năm trước nhưng Tòa án nhân dân cấp cao tại Hà Nội đã nỗ lực giải quyết đạt tỷ lệ khá cao. Đã hạn chế đến mức thấp nhất các vụ, việc để quá hạn luật định do lỗi chủ quan. Toà án nhân dân cấp cao tại Hà Nội đã triển khai các biện pháp nhằm nâng cao chất lượng tranh tụng tại các phiên toà, đảm bảo cho những người tham gia tố tụng thực hiện đầy đủ các quyền và nghĩa vụ của họ. Để thực hiện tốt việc điều hành tranh luận tại phiên toà, Hội đồng xét xử phúc thẩm đã xây dựng và thực hiện tốt kế hoạch xét hỏi và tranh luận, đảm bảo cho các bên trình bày hết ý kiến của mình về những vấn đề liên quan tới việc giải quyết vụ án, từ đó các phán quyết của Toà án căn cứ chủ yếu vào kết quả tranh tụng tại phiên toà và trên cơ sở xem xét toàn diện, khách quan các chứng cứ của vụ án. Tòa án nhân dân cấp cao tại Hà Nội đã tổ chức nhiều “Phiên tòa rút kinh nghiệm”, thông qua việc tổ chức các phiên tòa này đã giúp các Thẩm phán tích lũy thêm kinh nghiệm thực tiễn, đảm bảo các phiên tòa đều được diễn ra khách quan, đúng quy định của pháp luật; thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Tòa án nhân dân tối cao về công khai bản án trên Cổng Thông tin điện tử của Tòa án, góp phần tăng cường hiệu quả hoạt động của Tòa án.

Công tác tiếp nhận, phân loại, giải quyết đơn đề nghị và xét xử giám đốc thẩm, tái thẩm được đảm bảo và có nhiều chuyển biến tích cực. Trong thời gian từ 01/10/2016 đến 30/9/2017, Tòa án nhân dân cấp cao tại Hà Nội tiếp nhận 11.648 đơn các loại có nội dung xem xét, đề nghị giám đốc thẩm, tái thẩm, cộng với đơn năm 2016 chưa xử lý chuyển sang là 1.178 đơn. Tổng số đơn phải xử lý là 12.828 đơn. Trong số đơn phân loại đã thụ lý mới 2.390 đơn (vụ) đề nghị giám đốc thẩm, tái thẩm, còn lại 9.519 đơn không thuộc thẩm quyền, trùng lặp hoặc chưa đủ điều kiện thụ lý. Cộng với vụ việc đã thụ lý từ những năm trước chuyển sang là 2.121 đơn (vụ), tổng số phải giải quyết là 4.511 đơn (vụ) đề nghị giám đốc thẩm, tái thẩm (Trong đó Hình sự 953 vụ; Dân sự 2.095 vụ, việc; Hôn nhận và gia đình 304 vụ, việc; Kinh doanh thương mại 392 vụ, việc; Lao động 47 vụ, việc; Hành chính 720 vụ, việc).

Đã giải quyết được tổng số 1.725 vụ, việc các loại, đạt tỷ lệ 38,2% (1.725/4.511); cụ thể, Quyết định kháng nghị được 391 vụ (Hình sự 271 vụ; Dân sự 72 vụ; Kinh doanh thương mại 26 vụ; Lao động 01 vụ; Hôn nhân và gia đình 21 vụ); trả lời đơn và xử lý khác được 1.334 vụ, việc.

image

Chánh án Tòa án nhân dân cấp cao tại Hà Nội Phạm Văn Hà trao Bằng khen

cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác

Quá trình tiếp nhận, phân loại, xử lý đơn và giải quyết các vụ, việc theo thủ tục giám đốc thẩm, tái thẩm Tòa án nhân dân cấp cao tại Hà Nội đã tập trung rà soát, phân loại để xem xét, giải quyết các đơn sắp hết thời hạn kháng nghị giám đốc thẩm, tái thẩm, đảm bảo không để các vụ việc quá thời hạn giải quyết theo quy định của pháp luật.

Về kết quả xét xử giám đốc thẩm, tái thẩm, trong năm 2017, Ủy ban Thẩm phán Tòa án nhân dân cấp cao tại Hà Nội đã xét xử 447 vụ, trong tổng số 584 vụ, việc thụ lý để xét xử theo thủ tục giám đốc thẩm (trong đó chấp nhận kháng nghị 433 vụ, không chấp nhận kháng nghị 14 vụ), đạt tỷ lệ 77 %; số còn lại đang trong thời hạn chuẩn bị xét xử là 137 vụ, việc.

Việc giải quyết đơn đề nghị giám đốc thẩm, tái thẩm đạt tỷ lệ chưa cao nguyên nhân là do số lượng đơn đề nghị giám đốc thẩm, tái thẩm thuộc thẩm quyền xem xét, giải quyết của Tòa án nhân dân cấp cao tại Hà Nội ngày càng gia tăng, trong khi số lượng công chức được phân công làm công tác giải quyết đơn giám đốc thẩm, tái thẩm chưa tương xứng với khối lượng công việc phải giải quyết quá lớn. Ngoài ra, tính chất của các vụ việc trong lĩnh vực dân sự, các quan hệ tranh chấp ngày càng phức tạp, nhiều vụ, việc phải điều tra, xác minh bổ sung làm rõ dẫn đến kéo dài thời gian giải quyết vụ, việc.

Công tác thi đua, khen thưởng của Toà án nhân dân cấp cao tại Hà Nội trong năm 2017 tiếp tục được duy trì củng cố. Tòa án nhân dân cấp cao tại Hà Nội đã phát động và triển khai nhiều phong trào thi đua với những nội dung cụ thể, bám sát nhiệm vụ công tác chuyên môn góp phần thúc đẩy việc hoàn thành các nhiệm vụ được giao. Phong trào thi đua yêu nước đã đạt được nhiều kết quả thiết thực, thực sự là động lực góp phần thúc đẩy việc hoàn thành nhiệm vụ chính trị và hoàn thành các chỉ tiêu công tác chuyên môn. Hoạt động tổng kết phong trào thi đua từng bước được nâng cao, tính hình thức đã dần được khắc phục, việc bình xét khen thưởng ngày càng đi vào thực chất, đúng thành tích.

Bên cạnh đó, các mặt công tác khác của Tòa án nhân dân cấp cao tại Hà Nội, như công tác văn phòng, công tác tổ chức cán bộ, các hoạt động xã hội, thể thao, văn hóa… đều đạt những kết quả đáng ghi nhận.

image

Trao Bằng Khen của Chánh án TAND tối cao cho các cá nhân có thành tích

xuất sắc trong năm 2017

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Chánh án Nguyễn Hòa Bình ghi nhận và đánh giá cao kết quả công tác năm 2017 của Tòa án nhân dân cấp cao Hà Nội; đồng thời, Chánh án cũng đã chỉ ra những tồn tại, khó khăn trong việc triển khai thực hiện nhiệm vụ của Tòa án nhân dân cấp cao Hà Nội, và đề nghị lãnh đạo, Thẩm phán, công chức, người lao động Tòa án nhân dân cấp cao tại Hà Nội cần tiếp tục cố gắng, nỗ lực, khắc phục khó khăn, phát huy thành tích, nghiêm túc triển khai thành công các nhiệm vụ chính trị được giao.

Về những nhiệm vụ trọng tâm công tác năm 2018, Chánh án Nguyễn Hòa Bình yêu cầu Tòa án nhân dân cấp cao tại Hà Nội cần tập trung làm tốt một số vấn đề: Nghiêm túc quán triệt thực hiện 05 nội dung mà Chủ tịch nước đã chỉ đạo tại Hội nghị triển khai công tác Tòa án năm 2018. Tổ chức thực hiện có hiệu quả 14 giải pháp nâng cao chất lượng công tác. Tập trung quán triệt và triển khai tổ chức thực hiện nghiêm túc Nghị quyết và các văn kiện của Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng và các Nghị quyết của Đảng, Quốc hội về công tác cải cách tư pháp và hoạt động Tòa án. Đẩy nhanh tiến độ và nâng cao chất lượng giải quyết, xét xử các loại án; đẩy mạnh công tác giải quyết đơn đề nghị giám đốc thẩm, tái thẩm, phấn đấu đáp ứng chỉ tiêu mà Quốc hội giao. Tiếp tục làm tốt công tác quy hoạch, luân chuyển để đào tạo đội ngũ cán bộ, đặc biệt là đội ngũ cán bộ lãnh đạo, đồng thời, đặc biệt chú trọng công tác quản lý cán bộ, tăng cường kỷ cương, kỷ luật công vụ, lề lối làm việc. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động Tòa án. Đổi mới thủ tục hành chính tư pháp tại Tòa án…

image

image

Trao các danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng cho các cá tập thể,

cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong công tác năm 2017

Thay mặt tập thể lãnh đạo, Thẩm phán, công chức và người lao động Tòa án nhân dân cấp cao tại Hà Nội, Chánh án Phạm Văn Hà tiếp thu sâu sắc những ý kiến chỉ đạo của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Nguyễn Hòa Bình; đồng thời bày tỏ quyết tâm cũng với tập thể lãnh đạo đoàn kết, chỉ đạo, điều hành Tòa án nhân dân cấp cao tại Hà Nội nghiêm túc triển khai thực hiện thành công các nhiệm vụ chính trị được giao, đặc biệt là sẽ nỗ lực để cụ thể hóa những ý kiến chỉ đạo của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao bằng những chương trình, kế hoạch công tác hiệu quả cao.

Cũng tại Hội nghị, Tòa án nhân dân cấp cao tại Hà Nội đã tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2017 và phát động phong trào thi đua năm 2018. Hội nghị cũng đã công bố và trao các Quyết định khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong năm 2017.

Nguyên Anh


Ý kiến bạn đọc

0 Bình luận

Ý kiến bình luận

Đổi mã xác nhận

Các tin khác

Lượt xem: 393
ácdscv