Skip to main content

Cụm thi đua số VII TAND: Chất lượng giải quyết đơn đề nghị giám đốc thẩm, tái thẩm ngày càng nâng cao

(18/12/2018 10:42)

Ngày 17/12, Cụm thi đua số VII gồm 6 đơn vị đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2018, phương hướng nhiệm vụ công tác năm 2019.

Cụm thi đua số VII TAND: Chất lượng giải quyết đơn đề nghị giám đốc thẩm, tái thẩm ngày càng nâng cao

Ngày 17/12, Cụm thi đua số VII gồm 6 đơn vị đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2018, phương hướng nhiệm vụ công tác năm 2019.

Đến dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Nguyễn Văn Du, Ủy viên Ban cán sự đảng, Phó Chánh án TANDTC; đồng chí Phạm Hồng Quyền, Phó vụ trưởng Vụ Thi đua - Khen thưởng TANDTC; lãnh đạo 3 vụ giám đốc, kiểm tra và 3 TAND cấp cao. Cụm trưởng Cụm thi đua số VII là TAND cấp cao tại Hà Nội; Phó Cụm trưởng là Vụ Giám đốc, kiểm tra II.

Cụm thi đua số VII TAND: Chất lượng giải quyết đơn đề nghị giám đốc thẩm, tái thẩm ngày càng nâng cao

Đồng chí Nguyễn Văn Du, Ủy viên Ban cán sự đảng, Phó Chánh án TANDTC phát biểu tại Hội nghị

Tại Hội nghị, đồng chí Phó Cụm trưởng Đỗ Hải Yến đã trình bày tóm tắt báo cáo tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ công tác thi đua khen thưởng năm 2019 của Cụm thi đua số VII.

Cụm thi đua số VII gồm 3 vụ giám đốc, kiểm tra và 3 TAND cấp cao. Cụm hiện có 425 cán bộ công chức và người lao động. Công tác thi đua, khen thưởng tại các đơn vị thuộc Cụm thi đua số VII đã được cấp ủy Đảng và lãnh đạo đơn vị quan tâm đúng mức. Theo đó, các đơn vị đã thường xuyên tổ chức quán triệt, phổ biến, triển khai thực hiện kịp thời, đầy đủ các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, của Ban cán sự Đảng, lãnh đạo TANDTC và sự chỉ đạo, hướng dẫn của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng TAND về công tác thi đua, khen thưởng.

Các phong trào bám sát chủ đề thi đua xuyên suốt của hệ thống TAND “Phụng công, thủ pháp, chí công, vô tư”, với phương châm “Gần dân, hiểu dân, giúp dân, học dân”, gắn với đẩy mạnh việc thực hiện “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” và nội dung Phát động phong trào thi đua năm 2018 do Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Tòa án nhân dân phát động với chủ đề “Tòa án nhân dân đoàn kết, tiếp tục đổi mới, sáng tạo, thi đua phấn đấu thực hiện thắng lợi nhiệm vụ công tác năm 2018, lập thành tích thiết thực chào mừng Kỷ niệm 70 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc”; lãnh đạo các đơn vị đã chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch thi đua cho cả năm công tác 2018, cùng với các chỉ tiêu, tiêu chí cụ thể; đồng thời phát động nhiều đợt thi đua ngắn ngày gắn liền với các sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, các ngày lễ lớn của dân tộc và của hệ thống TAND.

Ngoài ra, các phong trào thi đua do Thủ tướng Chính phủ phát động được triển khai nghiêm túc, gắn các phong trào lớn của cả nước như phong trào “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020”, phong trào “Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”, phong trào “Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển” với các phong trào của hệ thống TAND nói chung và các đơn vị trong Cụm thi đua số VII nói riêng.

Bên cạnh việc tổ chức các phong trào thi đua gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, công tác chuyên môn, các đơn vị đã tổ chức các phong trào bề nổi như các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao, giao lưu kết nghĩa, tạo nên bầu không khí vui tươi, phấn khởi, đoàn kết cùng thi đua phấn đấu hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Cụm thi đua số VII TAND: Chất lượng giải quyết đơn đề nghị giám đốc thẩm, tái thẩm ngày càng nâng cao

Đồng chí Phạm Văn Hà, Chánh án TAND cấp cao tại Hà Nội - Trưởng Cụm phát biểu tại Hội nghị

Công tác thụ lý, giải quyết đơn đề nghị giám đốc thẩm, tái thẩm đã dần đi vào nền nếp. Chất lượng giải quyết đơn đề nghị giám đốc thẩm, tái thẩm, ngày càng nâng cao, tỷ lệ giải quyết đơn đạt hoặc vượt chỉ tiêu đề ra (chỉ tiêu đề ra là 60%) như Tòa án nhân dân cấp cao tại Hà Nội vượt 9,2%; Vụ Giám đốc, kiểm tra I vượt 12,4 %; Vụ Giám đốc, kiểm tra III vượt 5,5 %.

Công tác xét xử giám đốc thẩm của các TAND cấp cao trong năm 2018 tăng lên đáng kể; kết quả xét xử được 1291/1559, đạt tỷ lệ 82,8%; có được kết quả như vậy là do việc kháng nghị giám đốc thẩm, tái thẩm của Tòa án nhân dân cấp cao trong thời gian qua thực hiện một cách thận trọng, đúng quy định của pháp luật; đối với những vụ án vi phạm nhỏ về tố tụng, không ảnh hưởng tới nội dung giải quyết vụ án thì không kháng nghị; cũng như cân nhắc kỹ việc kháng nghị các trường hợp đã thi hành án xong mà không có vướng mắc gì.

Các Vụ giám đốc, kiểm tra đã hoàn thành rất tốt nhiệm vụ của mình, trong năm 2018 giúp Chánh án TANDTC tổ chức các phiên họp và cử Thư ký các phiên họp, phiên xét xử của Hội đồng Thẩm phán TANDTC.

Năm 2018, các đơn vị trong Cụm thi đua đã tiến hành tổng kết thi đua và bình xét khen thưởng. Đối Lao động tiên tiến: Toàn Cụm có 386 cá nhân đạt danh hiệu “Lao động tiên tiến”; Đối với tập thể: Có 52 tập thể đề nghị được tặng danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc”;…Đặc biệt, Cụm thi đua số VII có 01 đồng chí được tặng Huân chương lao động hạng nhì; Tặng thưởng bằng khen của Thủ tướng Chính phủ đối với 02 đồng chí…

Đồng thời, Hội nghị cũng tiến hành bỏ phiếu suy tôn các tập thể đề nghị tặng cờ thi đua năm 2018; bầu và ra mắt Cụm trưởng, Cụm phó và ký giao ước thi đua giữa các đơn vị nhằm động viên khích lệ các tập thể, cá nhân điển hình tiên trong TAND. Kết quả, đối với danh hiệu “Cờ thi đua Tòa án nhân dân”: Có 2 đơn vị đề nghị; Đối với danh hiệu “Cờ thi đua của Chính phủ”: Có 1 đơn vị đề nghị. TAND cấp cao tại TPHCM được chọn làm Cụm trưởng và Vụ Giám đốc, kiểm tra I làm Phó Cụm trưởng Cụm thi đua số VII năm 2019.

Cụm thi đua số VII TAND: Chất lượng giải quyết đơn đề nghị giám đốc thẩm, tái thẩm ngày càng nâng cao

Toàn cảnh hội nghị

Phong trào thi đua năm 2018 của Cụm thi đua số VII đạt được những thành tích nêu trên, trước hết phải khẳng định là do có sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát của Ban cán sự đảng, lãnh đạo Tòa án nhân dân tối cao và của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng TAND. Bên cạnh đó còn là sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy Đảng, tập thể lãnh đạo, cùng với tinh thần trách nhiệm của các Thẩm phán, cán bộ, công chức, người lao động của các đơn vị; đã tổ chức các phong trào thi đua phù hợp với điều kiện thực tiễn của mỗi cơ quan, đơn vị với các chỉ tiêu, tiêu chí cụ thể, tích cực đổi mới các biện pháp tổ chức thực hiện phong trào thi đua, đưa phong trào thi đua vào các mặt hoạt động mọi lúc, mọi nơi, tạo động lực thúc đẩy phong trào thi đua của Cụm thi đua số VII ngày càng mạnh mẽ, thiết thực và đạt hiệu quả cao trên các mặt công tác.

Tại Hội nghị, các đại biểu trong Cụm thi đua trao đổi, thảo luận rút kinh nghiệm việc tổ chức phong trào thi đua và báo cáo những khó khăn, vướng mắc, kiến nghị, đề xuất của đơn vị, thông qua đó giúp các lãnh đạo trong các đơn vị giao lưu, học hỏi lẫn nhau trong công tác chuyên môn nghiệp vụ.

Cụm thi đua số VII TAND: Chất lượng giải quyết đơn đề nghị giám đốc thẩm, tái thẩm ngày càng nâng cao

Các đơn vị giao kết thi đua

Phát biểu ý kiến chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Du, Ủy viên Ban cán sự đảng, Phó Chánh án TANDTC nhấn mạnh, kết quả công tác TĐKT của Cụm thi đua số VII đạt được trong năm 2018 là rất tốt, thiết thực. Công tác giải quyết, xét xử các vụ án theo thủ tục phúc thẩm của các TAND cấp cao đảm bảo có căn cứ, đúng pháp luật. Các vụ án tham nhũng lớn, án trọng điểm được dư luận xã hội quan tâm được giải quyết trên cơ sở phối hợp chặt chẽ với các cơ quan tiến hành tố tụng trong quá trình giải quyết.

Phó Chánh án đánh giá cao sự cố gắng nỗ lực của các đồng chí lãnh đạo, cùng toàn thể cán bộ, công chức các vụ Giám đốc kiểm tra, TAND cấp cao đã đoàn kết, vượt qua khó khăn để hoàn thành tốt nhiệm vụ. Các đơn vị thuộc Cụm thi đua số VII hãy tiếp tục tăng cường và không ngừng đổi mới các biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện phong trào thi đua trên khắp các mặt công tác. Từ đó đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ, góp phần quan trọng vào hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ, chỉ tiêu công tác TAND 2019.

Nguồn: Báo Công Lý


Ý kiến bạn đọc

0 Bình luận

Ý kiến bình luận

Đổi mã xác nhận

Các tin khác

Lượt xem: 196
ácdscv