Loading...
Skip to main content

CÔNG BỐ BẢN ÁN, QUYẾT ĐỊNH

SỐ LIỆU THÔNG KÊ

5359

TỔNG SỐ BẢN ÁN, QUYẾT ĐỊNH ĐÃ ĐƯỢC CÔNG BỐ

2945

Hình sự

740

Dân sự

70

Hôn nhân và gia đình

90

Kinh doanh thương mại

1507

Hành chính

6

Lao động

1

Quyết định tuyên bố phá sản

0

Quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính

Văn bản quy phạm pháp luật mới

ácdscv