Loading...
Skip to main content

Lịch công tác

THỨ/NGÀY

CHÁNH ÁN

PHÓ CHÁNH ÁN

PHÓ CHÁNH ÁN

Thứ Hai
Ngày: 02/7

Sáng

Họp Chính phủ

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Chiều

Họp Ban cán sự

Họp Ban cán sự

Họp Ban cán sự

Thứ Ba
Ngày: 03/7

Sáng

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Chiều

Thứ Tư
Ngày: 04/7

Sáng

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Chiều

Thứ Năm
Ngày: 05/7

Sáng

Làm việc tại cơ quan

Đi công tác phía Nam

Họp Tổ Thẩm phán dân sự

Chiều

Thứ Sáu
Ngày: 06/7

Sáng

Làm việc tại cơ quan

Đi công tác phía Nam

Làm việc tại cơ quan

Chiều

Thứ Bảy
Ngày: 07/7

Sáng

Nghỉ

Nghỉ

Nghỉ

Chiều

Chủ nhật
Ngày: 08/7

Sáng

Nghỉ

Nghỉ

Nghỉ

Chiều


ácdscv