Loading...
Skip to main content

Tin hoạt động hệ thống TAND

Kiểm tra Chi bộ 4 trong thực hiện nhiệm vụ Kiểm tra, giám sát,thi hành kỷ luật của Đảng và việc thu nộp đảng phí (12/04/2024)

Thực hiện Quyết định số 32-QĐ/UBKTĐU, ngày 11/3/2024 của Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Các cơ quan tỉnhvề việc kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng; việc thu, chi, quản lý và sử dụng đảng phí đối với Chi bộ 4. Ngày 09/4/2024, Chi ủy Chi bộ 4 đã có buổi làm việc với Đoàn kiểm tra của Đảng ủy Các cơ quan tỉnh Bắc Kạn.

ácdscv